Bu gün eziz Watanymyz, Türkmenistan üçin futbol baýramçylygy. Birleşen Arap Emirliklerinde geçirilýän Aziýaň Futbol boýunça çempionatynda biziň millimiz Ýaponiýaň ýygyndysy bilen ilkinji duşuşygyny geçirerer. Oýun Aşgabat wagty bilen 16:00-da başlar. Şeýle ýaryşa öň milli ýygyndymyz ýeke gezek gatnaşypdy.
Giňişleýin maglumaty agşam paýlaşaryn. Bu gün futbol göreliň. Öňe, öňe, diňe öňe milli ýygyndymyz. Biz siz bilen...

Sport, messibet tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir