Bu gün eziz Watanymyz, Türkmenistan üçin futbol baýramçylygy. Birleşen Arap Emirliklerinde geçirilýän Aziýaň Futbol boýunça çempionatynda biziň millimiz Ýaponiýaň ýygyndysy bilen ilkinji duşuşygyny geçirerer. Oýun Aşgabat wagty bilen 16:00-da başlar. Şeýle ýaryşa öň milli ýygyndymyz ýeke gezek gatnaşypdy.
Giňişleýin maglumaty agşam paýlaşaryn. Bu gün futbol göreliň. Öňe, öňe, diňe öňe milli ýygyndymyz. Biz siz bilen...

Sport, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir