Sensiz ýaşalarmy gündüzim-gijäm?
Saña gowuşmasam daralar dünýäm,
Arzuwymdy ömürlik señki bolmak,
Señ bilen ýaşap, señ bilen ölmek.

Seretsene bir gül solýar o-da men,
Bilbil zaryn aglaýar o-da men,
Eşitseñ derýalar joşýar o-da men,
Demimiñ howasy, sensiz öler.
(gaýtalamak)

Sen diñe sen söýülmedim men,
Mynasyp dälmi ýa şol bagta men?
Goramadyñ söýgümiz biwepa sen!
Beýik Alla şaýat çyndan söýenmem!

Sensiz ýaşalarmy galan ömrüm,
Saña gowuşmasam ýykylar ömrüm,
Arzuwymdy ömürlik señki bolmak,
Señ bilen ýaşap señ bilen ölmek.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir