Ýürekdeşime, duýgularym aýdýan-a,
şol ýürekdeşime,
Ýeke başyma ýatlaýan-a, seni ýarym
Gije hem gündiz,
Neýläýin, neýläýin sensiz bu dünýäni.

Gök asmana uçaly,
Bulutlary geçeli,
Bu owadan zemine,
Ýagyş bolup düşeli.
(gaýtalamak)

Seniñ söýgüñ syganoga
Içime,
Seniñ söýgüñ, seniñ näziñ, başga gyzda ýokdur janym,
Ynanaý sözüme,
Neýläýin, neýläýin sensiz bu dünýäni.


(Azat Dönmezowyñ aýdymynyñ sözleri)
Tekst görnüşe geçiren Jek Sparro

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir