Ýeke tägim söýenim,
Saña göwnüm bererin,
Gündüz günüm hem aýym,
Gara gözli humaýym,

Sensiz durmuşym,
Barysy bolmaz,
Señ söýgüñ ýerine,
Özgeler durmaz.

Gijeler garañky,
Gündiz bolmaz sensiz,
Aýt nädip ýaşarsyñ,
Indi ýar mensiz.

Bu hal gerek däl,
Eger sen bolmasañ,
Ýüregim aglaýar,
Maña sen gelmeseñ!


Azat Dönmezowyñ aýdymynyñ sözleri

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir