siz nameden gorkyarsynyz? namelere garşy fobyalarynyz(phobia) bar? şu wagtlykça 500-den köpürak phobia görnüşi bar.şu wagtlykça diyyan sebabi sany gün sayyn artmak bilen.bularyn köpüsi \"hey beylede bir phobia bolarmy?\" diyjeklerimizden.sizinki haysy?

Köneler, teke tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir