Durmusun bezegi zeminin guyji
Yuregmi lerzana getiren soygi
Arzuwdan dolydyr suyjiden suyji
Men senin ugrunda perwana soygi

Gozlerin oynadyp naz edip bakdy
Yuregimde yskyñ oduny yakdy
Ygtyÿarym alyp girdaba atdy
Seniñ gudratyña hayrana soygi

Muñ bir keresmeli nazinden doyman
Sozlesip ellerin elimden goyman
Diyerdim ezizim men seni soyyan
Meni bilbil edip sayradan soygi

Oz soygime monca bolup ynanyp
Soygilimiñ gozlerine guwanyp
Indi bolsa galdym senden aldanyp
Menin duygularym harladyn soygi

Yuregimde goyup gitdin yzany
Maña rowa gorduñ seyle jezany
Hany Sen dunyande adalat hany
Men Seniñ dunyande yanyaryn soygi

Edebiýat, Rowana tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir