Eger ozun ozga yagsylyk etsen
Mena marekede magtanma diyjek
Eger ozge sana yagsylyk etse
Ile buslamaga yaltanma diyjek.

Edebiýat, Gijeki ýyldyz tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir