Salam talyplar.com-yñ hormatly agzalary. Sizden (özümi gyzyklandyryan) şeyleräk sorag sorasym gelyä. Biziñ yaşayan giñişligimizdäki ähli materiýalary gurşap alýan Älem ginisligiñ içinde öçegsiz jisim yokmyka diyyan. Islendik jisimiñ ölçegi näçe uly bolsada sanlar bilen gorkezip bolar. Onna sol ähli jisimleri ozunde saklayan "Älem giñişliginiñ olçegi" barada näme aydyp bolar? Hyýalymyzda kosmosa örän uzak wagtlap gitmegimizi dowam etdirsek soñuna yetilermi yada çykalga tapman tükeniksiz diymeli bolarmy? Gutaryan yeri barmyka? 18000 älem bar diyilyä

Sorag-jogap, Yakubov tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir