Salam hormatly talyplar.com ulanjylary!
Size öz döredenimiz we ulanyşa geçirilen web sahypamyzy şu ýerde tanyşdyrmagy makul bildik. Web sahypamyz barada aýtsak: Bildirisyeri.com ulgamynyň döredilmeginiň maksady internet ulgamynyň kömegi bilen dürli harytlary satmak, satyn almak, kireýine bermek we dürli hyzmatlary bermek ýaly bildirişleri halk köpçüligine tiz ýetirip, alyjy we satyjyny duşyrmakdan, habardar etmekden ybaratdyr.

Bildirisyeri.com - web, iphone we android ulanyjylar ucin mobile friendly edildi. Şeýle hem Android telefon ulanyjylary üçin Android programmasy taýýarlandy we Play marketde Bildirisyeri diýip gözlediň (gönümel link adresi hem bar bildirisyeri.com/bildirisyeri.apk).

Siz hem bildiriş we reklama paýlaşmakçy bolsanyz bize geliň.

Tehnologiýa, mergengumly tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir