Galamdaş Android adybir edebi portalymyzyñ mobil telefon üçin niýetlenen programmasydyr. Saýtymyz edebiýata teşne halkymyzyñ kalbyndan joşup çykan eserleri bilen bezelendir. Saýtdaky eserler poeziýa, proza, terjime, edebi söhbet, nukdaýnazar, ýazyjy we durmuş rubrikalaryna bölüp ýerleşdirilen. Android programmamyz saýtdaky eserleri okamak üçin gönükdirilendir. Eserlere teswir ýazmak üçin web sahypamyza https://galamdas.ml girmeli. Ýa-da programmada BIZ BARADA bölümdäki ýazgyñ birinji abzasyndaky GALAMDAŞ EDEBI PORTAL ýazgysyna basyp, programmanyñ içinden web sahypamyza girip bilersiñiz. Ulanmak üçin gysgaça teswirlemäni adybir bölümde ýerleşdirdik.
Şeýle-de sahypamyza agza bolmak arkaly, web sahypamyzda agzalar bilen şahsy hat alşyp, başga-da beýleki mümkinçilikleri ulanyp bilersiñiz.
Soraglaryñyz bolsa galamdash@mail.ru salga ugradyp bilersiñiz. Öz goşgularyñyzy, hekaýalaryñyzy hem biziñ salgymyza ýollap bilersiñiz.
Hormatlamak bilen GALAMDAŞ edebi portalynyñ adminstrasiýasy.

Google Plaýda GALAMDAŞ ady bilen gözledip bilersiňiz

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.androapp.galamdas.c8691

Täzelikler, ashyrhan95 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir