Jahyl adam bar özi bir belent derejä yetip adamlar ona boyun bolsa özüni Huday yaly hasap ediberyar. Hatda adamlaryn pikrinem dolandyryan diyyar.

Allah hemme zady basharyar we islän zadyny yaradyar.

Ynsan ach bolsa iymese bolanok Allah ryzkyny bermese edip biljek zady yok. Suwsasa suw ichmese bolanok nirde suw bar bolsa bar ishini tashlap ylgayar. Adam bir tebigy zerurlygy yuze chykanda shony chykarmasa olyar.

Allah bu zatlara matach dal. Özüni goya Allah diyenem bir gün jany chykyar we pahyr bolup yatyp galyar.

Shol sebapden nira yetilse-de özünem bir gün ölchegini bilmegi unutmaly dal. Sen yöne bir bende. Allah ryzkyny beryar.

Özüni Hudaylashdyryan adamyn jayy - jahennem bolyar.

Özüni Hudaylashdyrmak - adam öldürmekdenem beter.

Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir