Salam. Gun sowany ucin mi namemi? Balkonymyzda arylar birden kopelaydi. Sholardan dynmak ucin nahili yollar barka? Maslahat berayseniz.

Sorag-jogap, user tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir