Köpchilik edyäni yada köp adamlaryn bir mesele hakyndaky den pikirliligi - o meselän dogrulygyny subut etmeyar.

Mslm bir yalan yada bozuk ishi bir milledin köp bölegi däp-dessur yaly köpden bäri edip gelyär. We sonam shony taze neslin adamlaram islese we islemeseler ony yagny yalany we bozuk ishi göyä hakykat, dogrulyk yaly edip gelyär. Hich kimem bu yalan bozuk hakykat däl diyenok. Sebäbi her kim özüne „indi sen akylly boldunda muncha adamlaram samsyk boldumy, ey akylsyz akmak“ diyilmeginden chekip özüni akylly görkezjek bolyarlar. Shol sebäpden bir bay adamam adamam bir yalan bozuk ish etse shol ish akyllylaryn ishi bolyar, dogry ish bolyar. Yöne bu ahwaly bir yash chaga öz akyly bilen seretse hich dogrulyk gorenok we bu yalan we bozuk diyyar.

Sebäbi ol chaga özünin Huday tarapyn berlen aklyny ulanyar. Her adama Huday akyl beren. Chaganky entek jemgyyetin we terbiye bn yuwulmadyk arassa akyl bolanson ol chaga iller mana akylsyz diyer gorkusy yok bolanson gönümel aydyar.

Bizin durmushymyzam shundan kän tapawutly däl. Bize-de shol chaga yaly göni aydyp bilyan chagalar gerek.

Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir