Häzir biziň obada Aý tutulyp başlady welin, öňüni alyp bolanokmy? Ýa-da öňüni alardan giçmi?

Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir