Rastdyr,beýik döwlet diýilse meger,
Kanunyň öňünde egilse eger.
Öz raýaty bilen kazylaşanda,
Dawa çözülende ýeňilse eger.
G.S

Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir