Hic hacanam "men beyleki adamlardan pesde,menden has beter guychliler kan " diyp oz umytlarynyzdan el cekman.Oz arzuwdyr-isleglerinizi oz elleriniz bilen gömmäñ.
"Beyigi gorup pikir et,pesi gorup shukur et " diylishi yaly.Oz arzuwdyr-islegleriniz ugrunda goreshin,dogumly, maksada okgunly bolun.
Her bir adamda "men belki bashararyn ya-da... "diyen pikir dal-de "men hokman bashararyn,hokman basharaymaly "diyen dushunje one surulmelidir. "Yhlas bilen aglasan sokur gozden yash cykar"diylip yone yerden aydylmandyr ahyryn.Shunun netijesinde siz uly sepgitlere yetip bilersiniz.
Onsanam yatdan cykarman!!!Ok yayyn yayyny nace yza cekdigince,bady guychli tizligi yyndam bolyandyr....
Shonun ucin hic hacan maksada okgunlykdan,oz isleg-arzuwyn ucin ylgamakdan,towekgelcilikden gorkman.

✔️by:YOLAGCHY

Edebiýat, Mesmelejigim tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir