Şeýle bir ýaşa durmuş seni gabansyn. Şeýle bir söý ölüm saňa rehim etsin Şeýle bir dost bol! Dosty bolmadyk utansyn. Şeýle bir ynsan bol! Ene-ataň saňa guwansyn! Päk ynsan bol Jennet seni sorasyn. AK ýürek bol ALLAŇ özi seni gorasyn. Seň häsiyetiň bütin dünýä ýarasyn. Gülüp ýaşa! Gül ýüzüň hiç solmasyn. Başarsaň bagt paýla, bagtam seni gözlesin. Şirin diliň dynman AYAT KURAN sozlesin! AK ýürek bol, bol mydam, hemmelerden päkize. Durmuşyňam meňzesin arassa bir kagyza!!! Ähli Ýagşy dilegler bilen, Orazalaryňyz kabul bolsun!!!

Edebiýat, Mesmelejigim tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir