Dokuz ay gowrede goterip seni
Su dünya indiren eneñdir seni
Ak gowsinden ak suyt berip emdiren
Gundaglap ulaldan eneñdir seni

Gijelerne huwdilâpler yatyran
Aglan çagyñ mahri bilen diñdiren
Babeklikden cagalyga yetiren
In eziz mahriban eneñdir seni

Uc dort yasyn dolup usip başlanda
Cagajyklar bilen oynap her yanda
Yurek karar tapman bakyp her yana
Gunsylardan gozlan eneñdir seni

Indi oglanlykdan saylandyn dogry
Durman aylanyp dur pelegin carhy
Uly adam edip ylym-bilimli
Yetisdiren bilsen eneñdir seni

Yigitlik yasyna geldin ulalyp
Mynasyp yar tapyp uldan toy tutup
Ayratyn bir sana uldan oy berip
Bir masgala eden neñdir seni

Awtory:Kerim Orazow
Tel nom:862 80 01 96

Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir