"Diñe meni diñle "diýýârsiñ bu gün
Sözle janym diñe seni diñlâýin
Her aýdan sözlerñi nagyşlap kalba
Ony baky gursagymda gizlâýin

Menden asla öýke etme söýgilim
Hemde meni aldap ýalan söz diýme
Ýürekde baryny aýt sen gönilâp
Ýöne ýüregiñde saklama kine

Aýtdym saña ýürekdâki barymy
Indi zat ýok ýüregimde gizlâre
"Seni söýdim","seni undup bilemok"
Mundan başga sözlerim ýok sòzlâre

Amannazarow Gerceknazar

Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir