men özümin kompyuterden kan başym çykmanson we edil şu wagtlar düşünyan birinin hem yanymda bolmandygy üçin sizden kömek sorayaryn!? problema şu: youtube açylanok.(/apache2-default/) we (Access to this site has been suspended with decision of Court. ) diyen yazgy çykyar? nadip düzedip bilerin?

Köneler, teke tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir