Meň bloglarymyň arasynda "Türkmen fiskaly (agendi) barada taryhy hekaýa" diýip blogym bolmalydy bir zada boldy blog uytgedildi ýazgy cykdy blin hekaýaň soňy gürüm-jürüm boldy eger edip bolýan bolsa gaýtaryp beràý öňki durkuna haýyş dolulygyna gerekdi ahyry shu ýerde gowy durdyda eeeeih gynandymay

Köneler, OrazM tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir