Meň bloglarymyň arasynda "Türkmen fiskaly (agendi) barada taryhy hekaýa" diýip blogym bolmalydy bir zada boldy blog uytgedildi ýazgy cykdy blin hekaýaň soňy gürüm-jürüm boldy eger edip bolýan bolsa gaýtaryp beràý öňki durkuna haýyş dolulygyna gerekdi ahyry shu ýerde gowy durdyda eeeeih gynandymay

Köneler, OrazM tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir