GUTLAYARYN!!! Türkmenistanyň milli futbol topary Gongkong yň yygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňdi...

Köneler, lebaply tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir