Biz size Änewde ýerleşýän awtoulag ýuwalga hyzmatlarymyzy hödürleýäris. Biziň hyzmatlarymyzy ulanyp wagtyňyzy hem-de maddy üpjünçiligiňizi tygşytlap bilersiňiz. Ýagny, 5 minutda 5 manada maşynyňyzy ýuwduryp arassaçylygy üpjün edip bilersiňiz. Habarlaşmak üçin: +99362 664886, +99365 724145

Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir