Gurbannazar Ezizow / Ballada "Sag bol, ene mekan, süyt emen ýerim, Aglama, ene jan, gaydyp gelerin. Süpür gözýaşyñy, bes et ahyñy, Il üçin dogrupdyñ, düşün ahyry. Döşüni paralap duşman güllesi, Watan howp astynda duryan pillesi, Merdem bol, ene jan, bes et ahyñy, Men halkyñ perzendi, düşün ahyry!" Tämizlap duşmandan mukaddes yerim, Sag-aman yanyña gaydyp gelerin!"

Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir