Men durli matematik, fizik, programmistler, shahyrlar we bashga beyik adamlar baradaky eyyam yazylan yazgylary terjime edip shahyr.com -a goymakchy. Esasan hem turkmen alymlary barada maglumat tapyp gerekli yerde terjime edip goymakchy. Yone barde bir ulakan problema bar: men yalnysh bilen turkmen dilinde yazyan :). Shonun uchin men sizden komek sorayan men yalnyshlarymy duzeldip bermeginize. Komek berip bilyanler onda barik email adreslerinizi yazynlar a men size belki bir gezek her hepdede makala ibererin. A son sizler makalany duzeldip mana yzyna iberersinizler. Yalnyshlar elbetde bolarlar ol makalalarda. Yene-de, hachanda yalnysh tapanda ony name uchin yalnyshdygyny hem dushundirsenizler onda has hem gowy bolardy men uchin. Minnetdar.

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir