"Oraz Depegözi alyp, öýüne getirdi. Ony emdirmek ücin bir eneke çagyrdylar. Eneke gelip, emmesini oglanyň agzyna saldy. Oglan bir sordy – barja süýdüni aldy, iki sordy – ganyn aldy, üç sordy – janyn aldy." "Gorkut atadan" şu üçli bölek maňa bir zady ýatlatdy. Bilene bäşlik goýjak.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir