1.5 sagatlap ýazan temam puç boldy. Ýazyp bolup göýber diýsem, içeri gir diýip dur. Kopy Paste edäýmändirin. Aý bähbit bolsun, dil bela, diş gala diýlenidir.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir