Soygi hacanda ikitaraplayyn bolonda mana eye bolyar. ♥∞♥ Dunyade soygulin yuzunden owodan gornus soygulin sesinden yakymly owaz yok. ♥∞♥ Ayralyk edil yel yaly ol gowsak soygini ocuryar guycli soyguni tutasdyryar.. ♥∞♥ Cynyn bn soymek ozini unutmak. ♥∞♥ Zenanlaryn ynanyan aynasy erkeklerin gozleri. ♥∞♥ Nirede soyyan bolsalar bizin mahriban oyumiz hem sol yerdedir. ♥∞♥ Durmus hacanda duygularymyzy paylasmaga adamyn bar mahaly many mazmuna eye bolyandyr.. ♥∞♥ Beyik adamlar soyguni osduryaler ownuk adamlar bolsa yigrenji.. ♥∞♥ Soyulmezlik sowsuzlykdyr soymezlik bolsa betbagytlykdyr. ♥∞♥ Seyle bir soygi bolyar ol beyikligi bn gabanjanlyga hem orun goyanok ♥∞♥ Soygini bejeryan dermanlar kan yone olaryn hic birem ygtybarly dal. ♥∞♥ Soygi barlygy yagtylandyryan Gunes mysaly soygunin sohlesi dusmese yer togalagy hic zat bitmeyan cole owrulerdi adamlar bolsa bir gysym guma

Köneler, Gowjam tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir