Abdylla ibn Mubarekden: -Yagsy gylyk hasiyetli adam nahili bolmalydyr?-dp soranlarynda,ol: -Yagsy isleri edyan adamlara ezyet bermeyan,yuzi utanc hayaly adam gylyk hasiyetli adamdyr- dp jogap beryar. ★★★ Bir akyldar: "Gurlaninde goyberilen yalnyslygy solbada duzedip bolar. Emma durmusda goyberilen sawligi duzetmek kyndyr" diyyar. ★★★ Bir dana: "Subutnamaly,delilli gurlan adam utanmaz,dogry yola dusen adam azasmaz"diyyar. ★★★ Bir adam alym adam bn yedi yuz parsanlyk yola yoldas bolyar. Ol adam alymdan: - Asmandan in agyr,yerden gin, otdan yssy denizden bay,yetimden komege matac zat namedir? - dp soranda, alym: -Delil,subutnamaly gurlemek ahli zatdan saldamlydyr (agyrdyr). Hakykat yaly gin zat yokdur. Ol dunyanin islendik kunjegine yetip yalany pas edip bilyandir. Tohmet otdan yalynlydyr. Kanagatly yurek denizden baydyr. Hossalary bolup olaryn komeginden umydyny uzen adam yetimden hem komege matajrakdir - dp jogap beryar. ★★★ Gadymdan aydylyan sozler: Gaharlanmayan adamyn mydam pikiri durydyr. Ad gaharly wagty oylanman diline gelen sozi aydar. ★★★ Abu Derda: " Adamzada iki gulagyn biri ahli aydylyan sozleri dinlemek ucin,beylekisi ozinin aydyan artykmac gurrunlerini dinlemek ucin berlendir" diyyar. ★★★ Halk arasynda seyle aydylyan dana soz bar: " Imanyn bezegi ylymdyr. Ylymyn bezegi amaldyr. Amalyn bezegi yagsy ve yumshak hasiyetlilikdir. Ylymly adamyn yumshak hasiyetli bolmagy in ajayyp zatdyr".

Köneler, Gowjam tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir