Adamlar, sizdam beyle problema barmy: gonshular gaty saz goyyalar her wagtdan. Men onda okap bilmeyan. Name etmeli bu adamlar bilen?Gaty saz goymanlar diysen onda gahar edyarler :(. Sizler name edyanizler beyle kynchylyklarda?

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir