Aşgabat dokma toplumynyň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Aşgabat dokma toplumynyň mejlisler zalynda zähmet çekýän dokmaçy gelin-gyzlaryň arasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Köneler, TDUgulya tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir