Bir biregiň hiç wagt göwnine degman Adamlaryň sylag serpaýy artsyn Dunýa inýän her bir çaga doglanda Ýetimler öýine däl-de... Ene ataň gujagyna dolsun...!? Awraý bersin, her bir işi başlaňda Gazananyň hem, ojagyna siňsin Her öýde çaga gulkusinden ýaňa Zemin yraň atyp lerzana gelsin Gyzlar näzi bilen eretsin dursun Ýigit sözi bilen kalbyna girsin Bir birege göwün berip ýaşlar hem Agzybirlik bilen maşgala gursun Dile geldi: nowça

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir