shahyr.com durli belli we nabelli yazyjylaryn yazgylary bilen doldurjak. Kim goshgy, doretme iberip bilse onda mana iberinler: derman19@gmail.com We beyik turkmen yazyjylaryn avtobiografiyalaryny hem iberip bilersinizler. Hazirlikche men olary ozim elden goymaly bolyan...

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir