Cheshme bilen garynja Cheshme shildir-shildir edip, Akyp yatyp peywagtyna. Bir garynja ol chetinden Zordan chykyp bu chetine, diyyar: \" Tasdan gark bolupdym, yasan salym gitdi dargap. bu deryanyn ady name: Amyderya, tejen, Murgap?\" Myratgeldi Soyegov

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir