Salam Hormatly agzalar! Gowmy ýagdaýlaryñyz? Bu gün mende gowy habar bar! Men öñki mowzuklarymda Android oýunlary nädip döwmelidigini we LINE-a üýtgeşik mugt (türkmen)temanyñ goýluşyny öwredipdim.Bu gezekki mowzuk bolsa LINE stikerlerine bagyshlandy.Men birnäçe pully stikerleri aldym we saýdyma ýükledim.Siz Meniñ saýdymdan stikerleri alyp LINE-da Lenta, cata ýa-da beýleki sosial ulgamlarda mowzuklaryñyza, pikirlere, goýup bilersiñiz!(Surat hökmünde stikerler hökmünde däl) Bolmasa ýöne görmek üçin alsañyzam bolar! Stikerleri almak üçin saýta giriñ garajakow.lark.ru LINE-da okamak id: @zok4756l

Köneler, Hommadov tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir