AKYLLY AYAL. Zalymlygy bn at goteren zalym Hacjaj akylly bir ayalyn arini ogluny we agasyny bendi kyldy.Ol ayal aglap peryat edip Hacjajyn huzuruna arza geldi. Hacjaj: -Bu uc kisiden haysyda bolsa birini azat edeyin.Onat oylanyp gor sen olaryn haysy birini erkinlige cykmagyny isleyan?Arinimi oglunymy doganynymy? Ayal: -Är tapylar name kan yutrda erkek kan.Yeke barsam yene ogul dograryn.Emma dogan tapylmaz enem yene bir ogul dogrup bilmez.Doganymy halas et-diydi. Ayalyn bu dana jogaby we dogry sozluligi Hacjaja guyclu tasir etdi.Ol: -Bar olan hemmesini bagysladym.Senin akylly we dogry jogabyn mana yarady-diyip bendilerin ucusinide azat etdi.

Köneler, Gowjam tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir