Öz türkmenligiňe, milletiň türkmendigine, şeýle “jennet mekany-Türkmenistanda” ýaşaýanlygyňa guwanmak her bir ynsanyň beýik duýgusy. Meniň şahsyýetimi anyklaýan pasportymy- “türkmen pasportymy” hiç bir ýurduň derejesine deňemerin. Sen beýik milletiň wekili. Öz şahsyýetiňi anyklaýan resminamanyň orny mydama iň belentde bolar, sebäbi sen Beýiksiň!

Köneler, TDUayka tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir