Gabanjanlyk-bu ynamsyzlyk daldir.Soyyan adamyny yitirmekden gorkmakdyr!!!!!

Köneler, Gowjam tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir