Ähliñize salam welin, salam berere hiç kimem galmandyr öýdýän :) Umuman menem öööñki kööneje agzalardan, hany könelerden adam galdymyka ýa täzejemi köpiñiz?

Köneler, makgush tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir