Aşgabat şäherindäki Parahat(Mir) 7 şäherçede haýyr sahawatyň hasabyna "Hezreti Omar" metjidi guruljak. Kim sadaka pul beresi gelse, Ýimpaşyň garşysyndaky Telekeçiler birleşmesinde ýerleşýän Rysgal banka baryp berip biler. Berjek sadakalaryňyz esse-esse sogap bolup özüňize gaýdyp geljekdigine berk ynanýarys! Her kim öz tanyş-bilişlerine buşlasa gowy bolar. Rysgal bankynyň telefon belgisi : 22-73-86

Köneler, owreniji tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir