Yza ser salyň 2014-de nämeler bolup geçdi durmuşyňyzda? Ýatdan çykmajak pursatlar/wakalar boldymy? Gowy ýa-da erbet. Siziň üçin düşümli/bereketli ýyl boldymy? Planlaryňyz/arzuwlaryňyz hasyl boldymy?

Köneler, shahyr tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir