Arhiw okap bileňokmy ýa-da näme okajagyny bileňokmy? Bizde okamaga gürrüň köp. - Nirede? Nädip? - Çep tarap açylýan menýudan bijäňi at!

Köneler, shahyr tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir