Öňde bolsaň, biri yzyňdan ýetse, Guwan, päsgel berip, döşünden itme. Kim senden bir basym ýokary ätse, Sen oňa hiç haçan görüplik etme. Päsgel berme, öňe geçýän adama, Ýaryş, çalyş, gaýrata gal, ýadama.

Köneler, EdgarPo tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir