soygi,soygi,soygi, nirde shol duygy, pesi galdyryp, dushuren beygi. Urgenchden girip men, buhardan chykdym, yene yza donup, alp daga yetdim, seni agtaryp, shahyram boldum, alaw dek lowlap, saralyp soldum. Alp dagdanam dushup, han ispihan gordum, sonom alawlap, rum ile geldim. Soygi,soygi,soygi, nirde shoool soygi, kopi agladyp, yazgaran duygy. Ashyk agladyp, magshuk koyduren, shirin yzlayyp, perhat olduren. Garyp seslense, adam ne oljak, saginman diyjek men, sen dek men oljak, daglaryn dashlaryn tenimde duyjak.

Köneler, gadymypaytagt tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir