name üçin başyndan başlamady diyip bilersiniz.biri öz durmuşyny gündelege yazyan wagty kronologiya hormat goymalydyr.emma şondada gözlerimi yumup geçen sezon hakda oylansam hyyalyma stamford bridge giryar.bu hemişe seyle.munun yaly işi eden dine men dal ahyry.çünkü iyun ayynda geçirilen bir pikir soralyşygynda sezonyn in gowy oyny diyip bu oyundaky goly sayladylar.hatda valensia roma real madride urlan alty golun ônüne geçipdir we şunun üçin bu yerden başlamagy makul bildım.duygularymyzy ölçeyän bir gural bolsady şol wagtky oynun 93 minutynda ın yokarky yagdayynda bolardy.sizler üçin bu tolgunyşynyz serhetden çykan bolsa .bir gezek bolsada menin name duyanlarymy göz önüne getirin(bu bir futbolçyn kitabyn 1nji abzasy .eger isleseniz bu kitaby ispançadan tùrkmenca terjime ederin)

Köneler, nlo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir