Bir derwush yoldan gidip baryarka: ,,name etsen,edersin sen ozune, eger ÿagshy,ÿaman ishi etsen-de!"- diyip aÿdyp barÿardy.bir garry aÿal muny eshidip: "men bu derwushe bu sozun dogry daldigini subut ederin" diÿÿar. ol garry aÿal bir chorek bishirip,ona zaher dokyar.derwush onun oyune gelende,shol choregi ona beryar.derwush choregi alyp,yoluny dowam edyar.shol garry aÿalyn yashayan oyunin golayinda bir oglan derwushe dushup: "men uzak yoldan gelyarin,achdyryn" diyyar.derwush choregi ol oglana beryar.oglan choregi iyip,zaherlidigini bilip peryat edyar.adamlar oylerinden chykyp,onun ÿanyna gelyarler.halki garry ayal hem ol gykylyga gelyar.gorse,ol choregi iyen sapardan gaÿdyp gelyan oz ogly eken. garry aÿal: "hawa, ,,name etsen,edersin sen ozune, eger ÿagshy,yaman ishi etsen-de"- diyenleri dogry eken" diyip nalysh edyar.

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir