sentýabr aýy boýynça fifa milli ýygyndylaň sanawyny yglan etdi oňa görä ildeşlermiz 4 basgançak pese gaçypdyr 127 Turkmenistan 266 -4, has anygyrak bilek isleseň şu ýaşulydan sora aýdyp bermegi ahmal

Köneler, 1merdan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir