Agladym, kûysedim, duymadyñ söygim, Yeke özüm yalñyz galyp agladym. Señ didaryñ àhli yerden gözledim, Shonda-da duymadyñ yalñyz agladym. ***** Tebigatam men halyma gynanyp, Bir pursatlyk dymyshlyk yglan etdi. Yalñyzlygyma göyâ asmanam dözmân, Menin bilen yalñyzlykda aglady. ***** Yeke täim, saba sâher küysänim, Sen söyenim, sen sechip saylanym, Ilki söygim, soñky söygim, armanym, Ejiz wagtym sen gelmedin agladym ***** Bir yyl däl, bir ay däl, tutush örüme, Sana baglap garasharyn yalñyzym, Ejisleseñ unutmagyn, yatlagyn, Seni küysäp, tutush örüm agladym.

Köneler, Karat tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir