salam talyplarcomdashlar Yagdaylarynyzy govydyr İnşallah...Yazjak wakama name diyjegimem bilemok, garaz oz pikirlerinizi yazyberin... Hindistanda yashayan bir mashgalada ari ishe gideninde ayalynyn jynsy organyna gulp dakyp gityan eken... Sebap - ishe gideninde ayaly bashga biri bilen yatmasyn diyip... Habarlara gora Hindistanyn İndore shaherinde ozuni oldurmage synanshan ayalyn hassahana getirilmegi bilen orta chykdy. Sychan zaherini ichen ayalyn bedenini barlagdan gechirenlerinde jynsy organynyn kenarlarynda deshikler gorlupdir. Ayaldan soralanda arinin gulp dakyp gityanini aydypdyr. We barlaglar gechirilende arinin 4 yyl on uklatyan derman berip, gyzgyn igne bilen achan deshigine gulp dakypdyr. Barlagdan gechirilen ari ichgili we akyl problemalarynyn bardygy bildirildi... Bu hayran galdyryjy wakadan son ari policiya tarapyndan ele alyndy we ayalyda hassahanada yatyr.

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir