Teman adyndan belli bolshy yaly menem bos oturmayyn. Size bir rowayat... Ir zaman pahimdar yol bilen baryar ekeni. Gorse, yolun yakasynda biri gymyldysyz zatsyz, elini gowshurypdyr-da, irkiljirap otyr. Dana ona salamam berenok, beylekem edenok. Gonumel geciberyar. Ol yzyna owrulip gelyarka welin, yanky eline bir copjagaz alypdyr-da, yer cyzan bolup otyr. -salawmaleykim! -waleykim essalam welin, aytsanyzlan, name beylak baryarkan sesinem cykarmadyn-da, indem salam berdin-le? -onki gezek elini burnuna sokup, dunya shariksiz, dahylsyz otyrdyn. Indi welin... Tuweleme, gymyldyn bashyny tutupsyn. Ana, shonun ucinem, sana salam berdim yone oturanyndan yer cyz-diyipdir. Hawa, sizem yone oturanynyzdan jogapjyk cyzyn!

Köneler, dushbije tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir